24-04-2015

BIELAŃSKI KONKURS PLASTYCZNY „ MOJA RODZINA’’

 

 1. Organizator

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9a w Warszawie

Szpital Specjalistyczny im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”

Cele konkursu

 •    prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej
 •    propagowanie wartości prorodzinnych
 •    rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej codziennym życiem w przyjaznej atmosferze  rodziny
 1. Tematyka

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  ilustrującej najbliższą  rodzinę (rodziców ,rodzeństwo ,dziadków) w różnych sytuacjach np.: podczas  rozmów ,wspólnego  świętowania, spacerów ,zabaw,  wycieczek itp.

 1. Technika i format prac
 • technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika (na podłożu  papierowym), batik, collage
 • format  – A3
 1. Uczestnicy

Wiek uczestników 6-16 lat

 1. Ocena prac

Komisja oceniająca powołana przez Dyrektora BCEK oceniać będzie prace w trzech grupach wiekowych:

               6-9 lat,  10-12 lat, 13-16 lat

 1. Terminy
 • Prace na konkurs należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 29 maja 2015 r., ( prosimy o dołączenie zbiorczej listy uczestników).
 • Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów, nagród i upominków  oraz prezentacja  nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 17 w BCE
 • Wyniki konkursu ogłoszonę będą na stronie;  http://www.centrumszegedynska9a.pl w czerwcu 2015
 1. Opis prac

     Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:

 • Imię i nazwisko uczestnika
 • Wiek
 • Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna plastycznego/artystycznego (niekoniecznie)
 • Adres, telefon placówki i adres email.
 1. Uwagi końcowe
 • Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac.
 • Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznienie prac.
 1. Dane organizatora:

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Ul. Szegedyńska 9a

01-957 Warszawa

Tel. 022 834-52-59 Fax. 022 835-37-24

                                      http://www.centrumszegedynska9a.pl

 

Do pobrania: REGULAMIN KONKURSU