V Bielański Festiwal Piosenki im. Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej Im. Jonasza Kofty

ul. Szegedyńska 9a

01-957 Warszawa

 

ZAPRASZA SOLISTÓW

do udziału

 

w V Bielańskim Festiwalu Piosenki im. Jonasza Kofty

Pamiętajcie o ogrodach "

 

13 listopada 2023 r. - Przesłuchania

28 listopada 2023 r. - Koncert Laureatów

 

Regulamin

 

I. Organizatorem Bielańskiego Festiwalu Piosenki im. Jonasza Kofty jest:

Burmistrz Dzielnicy Bielany

m.st. Warszawy

oraz

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty

ul. Szegedyńska 9a

01-957 Warszawa

tel. (22) 834 52 59

II. Cele festiwalu:

- inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań artystycznych i aktywnego uczestnictwa w kulturze;

- rozbudzanie zainteresowania polską piosenką poetycką a w szczególności twórczością

Jonasza Kofty;

- stworzenie młodym wykonawcom możliwości doskonalenia warsztatu poprzez wymianę pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej;

- możliwość doskonalenia umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach planowanych dla laureatów wyłonionych w eliminacjach 13 listopada 2023 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w festiwalu

1. Festiwal jest konkursem wokalnym adresowanym do solistów działających w szkołach, w placówkach kulturalno-oświatowych, domach i ośrodkach kultury.

 

2. Uczestnicy to młodzież od 13 roku życia (decyduje rok urodzenia)

 

3. Przesłuchania będą odbywały się w kategorii – soliści

 

4. Każdy wykonawca zaprezentuje dwa utwory słowno-muzyczne,

jeden obowiązkowo autorstwa Jonasz Kofty - za najlepsze wykonanie Nagroda specjalna.

- drugi dowolnie wybrany z szeroko pojętego repertuaru piosenki poetyckiej

* Aby ułatwić wybór piosenki Jonasza Kofty, podajemy niżej link do nagrań: płyty Jej portretSong o ciszy

 

5. Dopuszczalny jest akompaniament zarejestrowany na płycie CD audio, nośniki USB (z wgranymi tylko i wyłącznie dwoma utworami konkursowymi w osobnych plikach) lub akompaniament na żywo.

*Nie akceptujemy odtwarzania podkładów z telefonów komórkowych.

 

6. Organizator festiwalu zapewnia:

- profesjonalne nagłośnienie

- fortepian koncertowy YAMAHA

 

7. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu przesyłając do dnia 3 listopada 2023 r. pocztą lub drogą elektroniczną, czytelnie i kompletnie wypełnioną kartę zgłoszeniową

na adres organizatora:

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

ul. Szegedyńska 9a

01-957 Warszawa

tel. (22 ) 834 52 59

sekretariat@centrumszegedynska9a.pl

 

8. Harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie www.centrumszegedynska9a.pl do dnia 9 listopada 2023 roku. (po tym terminie nie ma możliwości zmiany kolejności)występów/prezentacji

 

9. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 13 listopada 20223roku (czwartek)

w godz. 13:00 – 19:00

 

* nieobowiązkowe próby mikrofonowe planowane są w godzinach:

9:30 – 12:00 (poniedziałek) 13 listopada 2023 r.

 

IV. Kryteria oceny. Nagrody.

1. Powołane przez Organizatora jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych

- dykcję

- muzykalność

- interpretację utworów

- ogólny wyraz artystyczny prezentacji

 

2. Werdykt jury zostanie opublikowany 16 listopada 2023 roku w godz. popołudniowych na stronie: www.centrumszegedynska9a.pl

 

Złoty Pegaz – I nagroda

Srebrny Pegaz – II nagroda

Brązowy Pegaz – III nagroda

 

Nagroda Specjalna – za najlepsze wykonanie piosenki autorstwa Jonasza Kofty

 

*Wszystkich informacji dotyczących festiwalu udzielają:

Anna Martin – wicedyrektor BCEK, tel.: (22) 834 52 59

Mariola Strukowska – koordynator festiwalu, tel. kom.: 506 356 869

 

Załączniki:

 

  1. Regulamin

  2. Karta zgłoszenia

  3. Piosenki Mp3:

    Jej portret

    Song o ciszy