Zapisy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej im. J. Kofty, którą przygotowaliśmy na rok szkolny 2023/2024, aby wspierać i rozwijać Wasze zainteresowania i uzdolnienia.

Jeżeli chcecie skorzystać z naszej propozycji, prosimy o wypełnienie deklaracji. W tym celu zalogujcie się (zarejestrujcie) klikając w:

 warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dalej „ poprowadzi Was program”. Powodzenia!

 

 

                                                                        Zarządzenie

                           Dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej im Jonasza Kofty

          w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia

i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2023/2024

 

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy.

  1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2023/24 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2023/2024
  2. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl
  3. Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy i odręcznie podpisany prosimy dostarczyć osobiście lub  przesłać w terminie wyznaczonym w harmonogramie na adres Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej im. J. Kofty: ul. Szegedyńska 9a, 01-957 Warszawa.
  4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego
  5. Terminy rekrutacji zgodnie z załączonymi tabelami:
  6. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.
  7.  O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2023/24  (zasady dostępne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  - w zakładce Zasady  rekrutacji).

 

Rafał Wojasiński

Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2023/2024

     

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

5 maja
 godzina 12.00

15 maja
 godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 

5 maja
godzina 12.00

15 maja
godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących

16 maja
godzina 15.00

31 maja
godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

16 maja
 godzina 16.00

31 maja
godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów

3 czerwca

17 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

21 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

22 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 czerwca
 godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

16 sierpnia godzina 12.00

22 sierpnia
godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

16 sierpnia godzina 12.00

22 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

23 sierpnia

26 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

29 sierpnia
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

29 sierpnia
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia
 godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

     

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

1 września
godzina 10.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

1 września
godzina 12.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

od 1 września
godzina 12.00

Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata

od 1 września
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc