09-05-2018

Chcesz marzenia spełnić z nami, do BCEK-u zapraszamy! 10 maja 2018 r. ruszają zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2018/19. Szczegóły w zakładce - Zapisy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, którą przygotowaliśmy na rok szkolny 2018/2019, aby wspierać i rozwijać Wasze zainteresowania i uzdolnienia.

Jeżeli chcecie skorzystać z naszej propozycji, prosimy o wypełnienie deklaracji. W tym celu zalogujcie się (zarejestrujcie) klikając w:

 warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dalej „ poprowadzi Was program”. Powodzenia!

 

Zarządzenie
          
dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej
          w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2018/2019
 

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy.

 1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2018/19 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2018/2019

 2. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl

 3. Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.

 4. Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie również w formie papierowej w szczególnych przypadkach.

 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego

 6. Terminy rekrutacji:

10 maja, 2018r.,  godz.12:00 – 18 maja, 2018r., godz. 12:00.  – rejestracja ( logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących;

10 maja, 2018r.,  godz.12:00 – 18 maja, 2018r., godz. 14:00 - składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach;  

21 maja 2018 r godz. 12:00– 5 czerwca 2018 r. godz.16:00– rejestracja ( logowanie się) w systemie nowych kandydatów;

21 maja 2018 r. godz. 12:00 – 5 czerwca 2018 r.  godz.18:00– składanie w placówce wniosków przez nowych kandydatów

 1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do pracowni Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej zostaną ogłoszone:  18 czerwca 2018 r. o godz. 12.00;

 2. Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych: 18 czerwca,2018 r. godz. 12:00– 22 czerwca 2018 r., godz. 23:59

 3. Upublicznienie listy przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce –27 czerwca 2018 r. ,godz. 12:00.

 4. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 5. Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów : 23 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 – 27 sierpnia, godz. 14:00;

 6. Składanie wniosków przez kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 23 sierpnia 2018 r., godz. 12:00 – 27 sierpnia 2018 r. , godz. 16:00;

 7. Opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 30 sierpnia 2018 r. godz. 17:00;

 8. Potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – 30  sierpnia 2018 r., godz. 17:00 – 31 sierpnia , 2018 r., godz. 14:00;

 9. Upublicznienie listy przyjętych – 31 sierpnia 2018 r., godz. 16:00;

 10. Rekrutacja na wolne miejsca od 3 września 2018 r., godz. 10:00;

 11. Przyjmowanie wniosków w rekrutacji na wolne miejsca od 3 września 2018 r., godz. 12:00;

 12. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.

 13. O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2018/19  (zasady dostępne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  - w zakładce Zasady naboru).

 

             

Anna Martin

Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2018/2019
     
Data
Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
10 maja
godzina 12.00
18 maja
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących
10 maja
godzina 12.00
18 maja
godzina 14.00
Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
12 maja
w godzinach 12.00 - 16.00
GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć
Plac Defilad główne wejście do Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej
21 maja
godzina 12.00
5 czerwca godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
21 maja
godzina 12.00
5 czerwca godzina 18.00 Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów
6 czerwca 13 czerwca Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
18 czerwca
godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
18 czerwca godzina 12.00 22 czerwca godzina 23.59 Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
27 czerwca
godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
29 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2018/2019
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
Data
Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
23 sierpnia godzina 12.00 27 sierpnia godzina 14.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
23 sierpnia godzina 12.00 27 sierpnia godzina 16.00 Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
28 sierpnia 29 sierpnia Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
30 sierpnia
godzina 17.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
30 sierpnia
godzina 17.00
31 sierpnia godzina 14.00 Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
31 sierpnia godzina 16.00 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
31 sierpnia godzina 16.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
     
Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2018/2019
REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA  
Data
Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od
3 września
godzina 10.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
3 września
godzina 12.00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc