28 listopada 2017 r. - Uroczystość nadania Bielańskiemu Centrum Edukacji Kulturalnej imienia Jonasza Kofty