Kadra

Jerzy Adamczyk: siłownia, Nordic Walking, projekty historyczne

Barbara Czarnecka: rysunek i malarstwo

Magdalena Daszuta; projekt edukacyjny "Mali podróżnicy"

Agnieszka Żebrowska; język angielski

Marlena Fałkowska: zajęcia i warsztaty naukowe

Anna Juśkiewicz: ceramika

Izabella Kamińska-Wasiak: warsztaty rękodzielnicze

Anna Golc: warsztaty teatralne

Ewa Kijewska: zajęcia i projekty edukacyjne

Władysław Kowalski: witraż

Alina Mozer: warsztaty lalkarskie

Michelle Novello: język włoski

Mariola Strukowska: warsztaty wokalne

Piotr Świerzbiński: nauka gry na instrumentach

Dorota Tondera: zajęcia literackie i projekty edukacyjne

Rafał Wojasiński: projekty edukacyjne

Antoni Żaliński: warsztaty taneczne i zajęcia ruchowe