Zapisy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, którą przygotowaliśmy na rok szkolny 2017/2018, aby wspierać i rozwijać Wasze zainteresowania i uzdolnienia.

Jeżeli chcecie skorzystać z naszej propozycji także w przyszłym roku, prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji zajęć. W tym celu zarejestrujcie się klikając w:

 warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dalej „ poprowadzi Was program”. Powodzenia!

Harmonogram zapisów na zajęcia w BCEK na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

10 maja
godzina 10.00

18 maja
godzina 10.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujacych

10 maja
godzina 12.00

18 maja
godzina 12.00

Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujacych

19 maja
godzina 12.00

6 czerwca
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

19 maja
godzina 12.00

6 czerwca
godzina 14.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów

8 czerwca

14 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

20 czerwca
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

20 czerwca godzina 16.00

28 czerwca godzina 23.59

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

30 czerwca
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

4 lipca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc