19 grudzień 2014

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Niebo ziemi, niebu ziemia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

 

 

Spokojnych, radosnych i rodzinnych

Świąt Bożego  Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzą

Dyrekcja i Pracownicy

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej