Mali twórcy - program z edukacji kulturalnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat

Oferta dla dzieci od 3 do 5 lat

Projekt z edukacji kulturalnej dla najmłodszych ma na celu aranżowanie otoczenia wokół małego dziecka, stwarzanie warunków do wzbogacania przeżyć i wyobraźni oraz uwrażliwienia na wartości estetyczne. Proponujemy liczne działania plastyczno-konstrukcyjne, wykorzystując metody zadań inspirowanych oraz swobodnej ekspresji. Inspiracją do tworzenia będzie muzyka, literatura, przyroda.

Przez działania twórcze - aktywność plastyczną, muzyczną i teatralną, dzieci rozwijają swoją kreatywność. W indywidualny sposób tworzą własny świat.

Treści programowe realizowane będą z wykorzystaniem metod Marii Montessori oraz ćwiczeń inspirujących swobodną twórczość według C.Orffa.

Prowadzący: Magdalena Daszuta