Projekty edukacyjne

Polskie symbole narodowe

Oferta dla grup szkolnych.

Zajęcia realizowane są po uprzednim zamówieniu.

Zajęcia w formie warsztatowej wzbogacone prezentacją multimedialną, poświęcone historii Orła Białego od pierwszego zachowanego wizerunku Herbu Polskiego do współczesności; historii barw narodowych i hymnu.

Prowadzący: Jerzy Adamczyk

 

Pod wspólnym dachem świata…

Oferta dla grup szkolnych.

Celem projektu jest wspomaganie emocjonalno-społecznego rozwoju przy wykorzystaniu naturalnych i spontanicznych aktywności dziecka. Realizowany program pozwala dzieciom doświadczyć radości przy poznawaniu świata. W trakcie zajęć: gry dydaktyczne, praca w grupach, zadania artystyczne

Prowadzący: Dorota Tondera

 

Mali badacze - odkrywamy, doświadczamy…

Oferta dla grup szkolnych.

Zajęcia realizowane są po uprzednim zamówieniu.
Projekt skierowany do uczniów klas I-III, którego celem jest budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowań dzieci, wyjaśnianie zasad rządzących światem, tak aby potrafiły w nim samodzielnie działać. Szczególny nacisk położony zostanie na uczenie dzieci dostrzegania, obserwowania i rozumienia zjawisk w otaczającym je świecie; podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym przeprowadzać będą proste eksperymenty, doświadczenia

i obserwacje naukowe.

Prowadzący: Marlena Fałkowska


O zachowaniu się przy stole... i nie tylko - czyli grzeczność na co dzień.
to popularyzacja zasad dobrego wychowania i obycia towarzyskiego.
Cel zajęć to przybliżenie uczestnikom zasad kulturalnego zachowania w domu, szkole, kinie, teatrze, wśród codziennych sytuacji życiowych.

Oferta dla grup szkolnych.

Zajęcia realizowane są po uprzednim zamówieniu.

Prowadzący: Ewa Kijewska


Mali podróżnicy - projekt europejskiej edukacji kulturalnej dla grup szkolnych.

Prowadzący: Magdalena Daszuta
Zajęcia dla grup szkolnych realizowane są po uprzednim zamówieniu.