Projekty

Polskie symbole narodowe – projekt historyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zajęcia w formie warsztatowej wzbogacone prezentacją multimedialną, poświęcone historii Orła Białego od pierwszego zachowanego wizerunku Herbu Polskiego do współczesności; historii barw narodowych i hymnu.

Prowadzący: Jerzy Adamczyk, Rafał Wojasiński


Projekt edukacyjny Pod wspólnym dachem świata…

Projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 7-12 lat. Celem projektu jest wspomaganie emocjonalno - społecznego rozwoju przy wykorzystaniu naturalnych i spontanicznych aktywności dziecka. Realizowany program pozwala dzieciom doświadczyć radości przy poznawaniu świata. W trakcie zajęć: gry dydaktyczne, praca w grupach, zadania artystyczne.

Prowadząca: Dorota Tondera
 

Projekt edukacyjny Poznajmy się czyli droga do… - projekt europejskiej edukacji kulturalnej dla uczniów liceów.

Prowadząca: Dorota Tondera


Projekt edukacyjny Mali badacze - odkrywamy, doświadczamy…

Projekt skierowany do uczniów klas I-III, którego celem jest budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowań dzieci, wyjaśnianie zasad rządzących światem, tak aby potrafiły w nim samodzielnie działać. Szczególny nacisk położony zostanie na uczenie dzieci dostrzegania, obserwowania i rozumienia zjawisk w otaczającym je świecie.
Tematem przewodnim programu „Mali badacze – odkrywamy, doświadczamy” będzie ”Woda”. Poznawanie, odkrywanie i doświadczanie wszystkiego co jest związane z tym „cudem natury” będzie realizowane metodą projektu przez cały rok szkolny. Podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym przeprowadzać będą proste eksperymenty, doświadczenia i obserwacje.
Prowadząca: Marlena Fałkowska


 

Projekt O zachowaniu się przy stole... i nie tylko - czyli grzeczność na co dzień.
Popularyzacja zasad dobrego wychowania i obycia towarzyskiego.
Cel zajęć to przybliżenie uczestnikom zasad kulturalnego zachowania w domu, szkole, kinie, teatrze, wśród codziennych sytuacji życiowych.

Prowadząca: Ewa Kijewska


Projekt edukacyjny Mali podróżnicy - projekt europejskiej edukacji kulturalnej dla grup szkolnych.

 

Zajęcia dla grup szkolnych realizowane są po uprzednim zamówieniu.