Teatr

Warsztaty teatralne - Teatr „ACH!”

Propozycja dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat.
Warsztaty teatralne dla młodzieży pragnącej  rozwijanie umiejętności w zakresie warsztatu aktora - praca nad słowem, świadomością ciała, tworzeniem roli. Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu historii teatru.
Uczestnicy zespołu obok działań warsztatowych przygotowują przedstawienia adresowane  zarówno do młodego,  jak również dorosłego widza.  W pracy nad realizacją spektakli uwzględniane są zróżnicowane środki wyrazu. Zespół prezentuje swoje artystyczne dokonania na scenie BCEK

Prowadzący: Eliza Dąbrowiecka

 

Teatr Lalek

Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Uczestnicy dowiedzą się jak lalkę przekształcić w postać, przedmiot lub rekwizyt? Na warsztatach  stworzą własny teatr lalkowy oraz poznają jego tajemnice.

Prowadzący: Eliza Dąbrowiecka


Jak ożywić lalkę - techniki animacji lalek w teatrze lalkowym – warsztaty lalkarskie

Zajęcia dedykowane uczestnikom w wieku 7-14 lat.

Głowny cel warsztatów to poznanie technik animacji lalek w teatrze lalkowym, budowanie elementów scenografii do przedstawień oraz poznawanie środków ekspresji w teatrze lalkowym.

Prowadzący: Alina Mozer


Kukiełka, pacynka, marionetka… - warsztaty lalkarskie

Zajęcia dedykowane uczestnikom w wieku 7-14 lat.

Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka, poznawanie zasad konstruowania i budowy lalek teatralnych (kukiełek, pacynek, marionetek, itp.), doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonywanie lalek według własnych projektów.

Prowadzący: Alina Mozer