Teatr

Warsztaty teatralne - Teatr „ACH”

Propozycja dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat.
Warsztaty teatralne dla młodzieży pragnącej  rozwijanie umiejętności w zakresie warsztatu aktora - praca nad słowem, świadomością ciała, tworzeniem roli. Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu historii teatru.
Uczestnicy zespołu obok działań warsztatowych przygotowują przedstawienia adresowane  zarówno do młodego,  jak również dorosłego widza.  W pracy nad realizacją spektakli uwzględniane są zróżnicowane środki wyrazu. Zespół prezentuje swoje artystyczne dokonania na scenie Teatru WRZECIONO.

Prowadzący: Eliza Dąbrowiecka

 

Jak ożywić lalkę - techniki animacji lalek w teatrze lalkowym - warsztaty

Poznanie technik animacji lalek w teatrze lalkowym, budowanie elementów scenografii oraz poznawanie środków ekspresji w teatrze lalkowym.

Prowadzący: Alina Mozer

 

Kukiełka, pacynka, marionetka

Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka. Poznawanie zasad konstruowania i budowy lalek teatralnych (kukiełek, pacynek, marionetek, itp.), doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonywanie lalek według własnych projektów.

Prowadzący: Alina Mozer