Film

Klub filmowy

Oferta dla grup szkolnych,
skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Klub Filmowy jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, oraz kształcenia i rozwijania postaw. W ramach zajęć przewidziano projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzone fachową prelekcją i zakończone dyskusją oraz  spotkania z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki i nauki.

Prowadzący: Rafał Wojasiński

Zajęcia realizowane są po uprzednim zamówieniu.
 

 

warsztaty filmowe

Interdyscyplinarny projekt dla młodzieży w wieku od 13 do 23 lat.
Kręcimy film!
Wszystkie niezbędne formy aktywności (scenariusz, reżyseria, scenografia, zdjęcia, muzyka, montaż); projekt zakończony premierą filmu – płyta DVD

Prowadzący: Seweryn Sołtys