05-07-2016

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Rodzice!
Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na zajęcia:

 warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Harmonogram zapisów do placówek wychowania pozaszkolnego
na rok szkolny 2016/2017

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodzica/ów

od

do

5 lipca
godzina 8.00

23 sierpnia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) kandydatów w systemie.

16 sierpnia
godzina 12.00

23 sierpnia
godzina 14.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez kandydatów.

24 sierpnia

26 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub placówkach.
Szczegółowe terminy określają dyrektorzy poszczególnych placówek. Informację o terminie badań uzdolnień kierunkowych, kandydat otrzymuje na swoje konto w systemie rekrutacyjnym.

29 sierpnia
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

29 sierpnia
godzina 16.00

31 sierpnia
godzina 10.00

Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany. UWAGA: Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

31 sierpnia
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

31 sierpnia
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.


Harmonogram rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów