02-06-2023

"Łączymy pokolenia na Bielanach"

31 maja w BCEK odbyło się widowisko kończące roczny projekt "Łączymy pokolenia na Bielanach"
W pokazie mody i koncercie wzięli udział Bielańscy Seniorzy oraz młodzież z Młodzieżowej Rady Bielan wsparta przez uczniów bielańskich placówek oświatowych.