03-11-2022

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP ufundowało Nagrodę Specjalną

IV. Festiwalu Piosenki im. Jonasza Kofty w wysokości równowartości 1000 EUR. Nagrodę wręczy Zwycięzcy Przedstawiciel Zarządu SAWP w trakcie koncertu laureatów w dniu 28 listopada.