19-10-2015

Zagospodarowanie terenów zielonych w BCEK

Dyrektor Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza do złożenia oferty (do dnia 23.10.2015) na wykonanie prac ogrodniczych na terenie BCEK.
Szczegółowe informacje:
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Szegedyńska 9a
01-957 Warszawa
tel. 22 834 52 59