22-04-2021

Uwaga! 5 maja 2021 r. ruszają zapisy na zajęcia w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, którą przygotowaliśmy na rok szkolny 2021/2022, aby wspierać i rozwijać Wasze zainteresowania i uzdolnienia.

Jeżeli chcecie skorzystać z naszej propozycji, prosimy o wypełnienie deklaracji. W tym celu zalogujcie się (zarejestrujcie) klikając w:

 warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dalej „ poprowadzi Was program”. Powodzenia!

 

                                                                        Zarządzenie

                           Dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej im Jonasza Kofty

          w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia

i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy.

  1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2021/22 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022
  2. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl
  3. Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy, ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa,  można wysłać w formie skanu, zdjęcia  wykonanego aparatem telefonicznym i przesłanie na adres Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej :sekretariat@centrumszegedynska9a.pl  lub dostarczyć do wskazanego bezpiecznego pojemnika na teranie BCEK.
  4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego
  5. Terminy rekrutacji:

5 maja 2021 r., godz.12:00 – 13 maja 2021 r., godz. 16:00.  – rejestracja ( logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących;

6 maja 2021 r.,  godz.12:00 – 13 maja 2021 r., godz. 19:00 – składanie w formie elektronicznej  deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach; 

14 maja 2021 r godz. 15:00 – 31 maja 2021 r. godz.16:00 – rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów;

14 maja 2021 r. godz. 16:00 – 31 maja 2021 r.  godz.18:00 – składanie w formie elektronicznej wniosków przez nowych kandydatów;

25  czerwca 2021 r. godz. 12:00 -  opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

  1. czerwca ,  godzi. 12:00 – opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

1 lipca godz. 12:00 – aktualizacja wolnych miejsc

2 lipca 2021 r. godz. 12:00 – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej zgodnie z załączonym harmonogramem.

  1. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.
  2.  O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2021/22  (zasady dostępne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  - w zakładce Zasady  rekrutacji).

 

Rafał Wojasiński

Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2021/2022

     

Data

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od

do

5 maja
 godzina 12.00

13 maja
 godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 

6 maja
godzina 12.00

13 maja
godzina 19.00

Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących

14 maja
godzina 15.00

31 maja
godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

14 maja
 godzina 16.00

31 maja
godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów

4 czerwca

22 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

25 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

28 czerwca
 godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

1 lipca
 godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

   

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Data

Etap rekrutacji

Uwagi

od

do

2 lipca

12 sierpnia

Aktualizacja terminów badania uzdolnień kierunkowych przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej

 

13 sierpnia
godzina 12.00

18 sierpnia
 godzina 18.00

Przyjmowanie wniosków od kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie

 

19 sierpnia

26 sierpnia

Organizacja badania uzdolnień kierunkowych
Wprowadzanie wyników do systemu

 

27 sierpnia
 godzina 9.00

Zamknięcie etapu wprowadzania wyników badania uzdolnień kierunkowych

 

27 sierpnia
w godzinach 12.00 - 16.00

Przydział

 

30 sierpnia
 godzina 12.00

Wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

30 sierpnia
godzina 16.00

Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

31 sierpnia
 godzina 16.00

Publikacja wolnych miejsc

 
   

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

 

Data

Etap rekrutacji / czynność dyrektora placówki

Uwagi

od

do

1 września godzina 12.00

Przyjmowanie wniosków od kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie
Systemetyczne wprowadzanie do systemu informacji o rezygnacjach
Bieżąca aktualizacja liczby wolnych miejsc