30-09-2015

Inauguracja Projektu Bielany 2015 – Łączymy pokolenia

29 września 2015 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Bielany 2015 – Łączymy pokolenia. Jego głównym celem jest aktywizacja seniorów, mieszkających na Bielanach, i integracja międzypokoleniowa, zgodnie z założeniami programu operacyjnego Seniorzy, realizowanego w ramach Społecznej Strategii Warszawy.

Ma on na celu stworzenie przestrzeni do autokreacji i samorealizacji najstarszego oraz najmłodszego pokolenia w sferze kultury i edukacji poprzez promocję i upowszechnianie różnorodnych form aktywności.

            Zaproszeni do Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej goście: kombatanci, seniorzy, dyrektorzy bielańskich szkół i młodzież  mieli okazję wysłuchać koncertu Chwała poległym, wolność żywym. W ramach projektu została zrealizowana i otwarta wystawa fotograficzna przygotowana przez wychowanków BCEK, pod kierunkiem Pana Jerzego Adamczyka – Zgrupowanie Kampinos AK