29-04-2020

Uwaga! 6 maja 2020 r. ruszają zapisy na zajęcia w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, którą przygotowaliśmy na rok szkolny 2020/2021, aby wspierać i rozwijać Wasze zainteresowania i uzdolnienia.

Jeżeli chcecie skorzystać z naszej propozycji, prosimy o wypełnienie deklaracji. W tym celu zalogujcie się (zarejestrujcie) klikając w:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dalej poprowadzi Was program.
Powodzenia

 

Zarządzenie

Dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej im Jonasza Kofty

w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia

i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym 2020/2021

 

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy.

  1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w roku szkolnym 2020/21 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021

  2. Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę: www.centrumszegedynska9a.pl

  3. Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz zgłoszeniowy, ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa, należy wysłać w formie skanu, zdjęcia wykonanego aparatem telefonicznym i przesłanie na adres Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej :sekretariat@centrumszegedynska9a.pl

  4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego

  5. Terminy rekrutacji:

6 maja 2020 r., godz.12:00 – 14 maja 2020 r., godz. 16:00. – rejestracja ( logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących;

6 maja 2020 r., godz.12:00 – 14 maja 2020 r., godz. 19:00 – składanie w formie elektronicznej deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach;

15 maja 2020 r godz. 15:00 – 2 czerwca 2020 r. godz.16:00 – rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów;

15 maja 2020 r. godz. 16:00 – 2 czerwca 2020 r. godz.18:00 – składanie w formie elektronicznej wniosków przez nowych kandydatów;

15 maja 2020 r. godz. 16:00 – 2 czerwca godz. 16:00 – składanie wniosków przez nowych kandydatów;

17 czerwca 2020 r. godz. 12:00 - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

18 czerwca , godzi. 12:00 – opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

  1. czerwca godz. 12:00 – aktualizacja wolnych miejsc

20 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej zgodnie z załączonym harmonogramem.

  1. Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.

  2. O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2020/21 (zasady dostępne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl - w zakładce Zasady rekrutacji).

 

Rafał Wojasiński

Dyrektor

Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

 

Harmonogram zapisów