19-04-2018

19.04.2018 r. - 30 rocznica śmierci naszego patrona Jonasza Kofty.