01-12-2017

Jonasz Kofta patronem Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej

W czwartek, 28 listopada odbyła się uroczystość nadania imienia Jonasza Kofty Bielańskiemu Centrum Edukacji Kulturalnej. 

BCEK jest placówką oświatowo-wychowawczą działająca od 2009 roku, a podstawą jego działalności jest  edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, a także wspieranie bielańskich szkół w realizacji projektów i programów w tym zakresie.

Rozwijamy w wychowaniu pozaszkolnym zainteresowania artystyczne młodych ludzi. Przygotowujemy ich do czynnego udziału w życiu kulturalnym i aktywnego, zespołowego i samodzielnego, kreowania sztuki. Dlatego uznaliśmy, że patronem naszej placówki powinien zostać wszechstronny artysta, którego twórczość mogłaby być inspiracją dla naszych wychowanków. Po wielu tygodniach wspólnych „poszukiwań” wraz z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim wybraliśmy wspólnie legendarną postać polskiej piosenki, artystę wywodzącego się z kręgów kultury studenckiej – Jonasza Koftę.

Wartości dorobku Jonasza Kofty nie da się przecenić. Był poetą, pisarzem, scenarzystą, dramaturgiem, satyrykiem, malarzem, ale przede wszystkim autorem ogromnej liczby tekstów, które na stałe weszły do kanonu polskiej piosenki. Wiele jego wierszy stało się muzycznymi przebojami, które Polacy śpiewają do dziś. Przebojami zostały między innymi: "Wakacje z blondynką", "Śpiewać każdy może", "Pamiętajcie o ogrodach", "Taką cię wymyśliłem" czy "Do łezki łezka".

W uroczystości nadania imienia Bielańskiemu Centrum Edukacji Kulturalnej wzięła udział rodzina artysty: żona Jaga z wnuczkami, brat Mirosław wraz z żoną Krystyną Koftą oraz Senator Barbara Borys Damięcka. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, Burmistrz Bielan Tomasz Mencina wraz z zastępcami oraz przyjaciel artysty Stefan Friedmann. Ponadto wśród przybyłych byli dyrektorzy bielańskich placówek oświatowych, nauczyciele, wychowankowie BCEK i przedstawiciele rodziców.

Na uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom I Bielańskiego Festiwalu Piosenki im. Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach…”- Złote, srebrne i brązowe Pegazy. Honorowego Złotego Pegaza, za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia kultury na Bielanach, otrzymała wiceburmistrz Bielan Magdalena Lerczak. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu wychowanków BCEK – „Trzeba marzyć… - Jonaszowi w dniu urodzin”.