IV Festiwal Teatrów Lalkowych

IV Festiwal Teatrów Lalkowych

Literatura dziecięca w inscenizacjach lalkowych

 

Z przyczyn technicznych Festiwal odbędzie się jesienią 2016 r.