Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Teatr

Warsztaty teatralne - Teatr „ACH”

Propozycja dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat.
Warsztaty teatralne dla młodzieży pragnącej  rozwijanie umiejętności w zakresie warsztatu aktora - praca nad słowem, świadomością ciała, tworzeniem roli. Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu historii teatru.
Uczestnicy zespołu obok działań warsztatowych przygotowują przedstawienia adresowane  zarówno do młodego,  jak również dorosłego widza.  W pracy nad realizacją spektakli uwzględniane są zróżnicowane środki wyrazu. Zespół prezentuje swoje artystyczne dokonania na scenie Teatru WRZECIONO.

Prowadzący: Anna Kaźmierowska

 

Warsztaty lalkarskie - teatralna grupa animacyjna "Teatr na patyku”

Oferta dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat
Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka. Poznawanie zasad  konstruowania
i budowy lalek teatralnych (kukiełek, pacynek, marionetek, itp.) doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonywanie lalek wg własnych projektów. Ekspresja słowna
i ruchowa (ćwiczenia dykcji i scenki sytuacyjne), inscenizacje przedstawień lalkowych.

Prowadzący: Anna Kaźmierowska

 

Warsztaty lalkarskie - scenografia (szycie kukiełek)

Prowadzący: Alina Mozer