Twórcza Kraina Montessori

Oferta  ukierunkowana na rozbudzenie różnorodnych zainteresowań dzieci, przede wszystkim artystycznych.

 gry i zabawy edukacyjne prowadzone metodą Montessori, rozwijające umiejętności interpersonalne, kształtujące wrażliwość dziecka i stymulujące jego rozwój

Prowadzący: Izabella Jakubik