11-03-2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Szanowni Państwo Rodzice i Wychowankowie,

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

od 12 do 25 marca 2020 r.

informujemy,

że w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej

im. Jonasza Kofty

ustala się następujący harmonogram pracy:

12 i 13 marca nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne – natomiast w godzinach pracy placówki, zgodnie z grafikiem zajęć, prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńcze.

16 – 25 marcazawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne i placówka pozostaje nieczynna.

 


Dyrektor BCEK