24-09-2020

Odwołane zajęcia z ceramiki od 28.09 do 14.10.2020 r.

23-09-2020

Odwołane zajęcia z języka włoskiego w dniu 28.09.2020 r.

18-09-2020

Odwołane zajęcia ruchowe z Panem Antonim Żalińskim do dnia 23.09.2020 r.

16-09-2020

Odwołane zajęcia :Grupa teatralna „ACH”, Warsztaty teatralne – teatr lalkowy w dniach 21.09.2020 r. - 07.10.2020 r.